ท่ามกลางกระแสของนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลจีนเปิดเผยข้อมูลปฐมภูมิของการพบการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ 2019 อย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา ทว่าเรื่องดังกล่าวทางการจีนก็ยังไม่อาจให้ความชัดเจนได้ แม้ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางการจีนจะเปิดให้คณะผู้ตรวจสอบนานาชาติจากองค์การอนามัยโลกลงพื้นที่เมืองอู่ฮั่น

อันเป็นเมืองแรกที่พบการระบาดของโควิด-19 แต่ทว่านักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมทีมตรวจสอบของอนามัยโลก ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ทางทีมไม่อาจมีอิสระในการตรวจสอบมากพอ ทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลปฐมภูมิของการระบาดในช่วงแรกได้ รวมถึงข้อมูลที่ทีมอนามัยโลกได้รับนั้นยังคงต้องมาจากเจ้าหน้าที่ทางการจีนโดยส่วนใหญ่ ความคลุมเครือของต้นกำเนิดไวรัสในอู่ฮั่น กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากที่สื่อดังในสหรัฐฯ “เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล” นำเสนอรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่า พบเจ้าหน้าที่แล็บอู่ฮั่นอย่างน้อย 4 คน ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการปอดอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาการป่วยของโรคติดเชื้อโควิด กระทั่งต่อมา ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ ออกคำสั่งให้เครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกส่วน ทบทวนรายงานการสอบสวนต้นกำเนิดของเชื้อดังกล่าวใหม่ พร้อมขีดเส้นความชัดเจนภายใน 90 วัน