เทคนิคแมชชีนเลิร์นนิงสามารถนำเสนอเครื่องมือใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนายาเฉพาะบุคคล การดูแลที่ปรับผลลัพธ์ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของชีววิทยาและโรค ระบบเหล่านี้มักจะมีความซับซ้อนสูง อย่างแรกเป็นเพราะเซลล์แต่ละเซลล์มีจำนวนมหาศาล และประการที่สอง เนื่องจากเซลล์มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นเชิงเส้นสูง

ระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นนำเสนอความท้าทายสำหรับวิธีการเพิ่มสเกลซึ่งเป็นวิธีการหลักที่นักวิจัยสามารถจำลองระบบทางชีววิทยาได้อย่างถูกต้องในระดับที่ใหญ่ขึ้นซึ่งมักมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดระบบเชิงเส้นตรงในวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่ออินพุตของระบบส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนของผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น สมการเชิงเส้น อาจอธิบายความชันที่เพิ่มขึ้น 2 ฟุตในแนวตั้งสำหรับทุกๆ ฟุตของระยะทางแนวนอน